Hidroizolacija temelja

Hidroizolacija podruma i temelja

Hidroizolacioni materijali štite konstrukciju od uticaja vlage i vode, a da pri tome ne gube svojstva. Zato zaa njih važe strogi zahtevi za kvalitet. Razlikuju se po sastavu i tehničkim karakteristikama, mestu primene i načinu ugrađivanja.

Ovde ćemo navesti podele hidroizolacionih materijala, a detaljnije o njima pročitajte u našem tekstu o hidroizolacionim materijalima.

U zavisnosti od veze koju ostvaruju sa podlogom, hidroizolacioni materijali dele se na:

  • fleksibilne sisteme koji imaju izražena plastične, plastoelastične i elastične osobine i na
  • krute sisteme koji vezu sa podlogom ostvaruju prianjanjem ili penetriranjem.

 

U zavisnosti od sastava delimo ih na tri vrste:

  1. materijali od bitumena i polimerbitumena u obliku premaza, namaza mastiksa i traka;
  2. materijali od sintetičkih smola u obliku traka odnosno membrana i debeloslojnih premaza;
  3. materijali krutih sistema hidroizolacije tipa cementnih kompozicija u obliku premaza, vodonepropusnih maltera i injekcionih masa.

 

Kod izvođenja novih objekata, bitumenski odnosno polimerbitumenski materijali dominiraju nad sintetičkim membranama, dok cementne odnosno polimercementne kompozicije dominiraju u sanaciji hidroizolacija od vlage i vode iz terena.

Hidroizolacija podruma treba poput omotača da zaptije i zaštiti donje delove objekta koji su u kontaktu sa zemljištem i vodom. To važi bilo da se ugrađuje sa spoljne ili sa unutrašnje strane. Mesto ugradnje određuje vrsta temelja i materijal od kog su konstruktivni zidovi. Takođe zavisi i od toga da li se projektuje za nove ili za postojeće zgrade. Odnosno da li se radi sanacija postojeće ili nova hidroizolacija podruma.

U suštini sisteme hidroizolacije prema mestu ugradnje delimo na sisteme integrisane u betonsku konstrukciju, spoljne i unutrašnje sisteme. Prve dve vrste koriste se prilikom izgradnje novih objekata. Sistem hidroizolacije koja se nanosi iznutra rezervisan je za sanacije postojeće ili naknadnu ugradnju hidroizolacije.

 

 

Temelji i podrumi

Hidroizolacija temelja i podruma je važan proces u gradnji objekata koji ima za cilj sprečavanje prodora vlage u unutrašnje prostorije i očuvanje kvaliteta i dugovečnosti građevine. Ovaj proces se generalno može izvoditi sa spoljne ili unutrašnje strane objekta, u zavisnosti od specifičnih uslova gradnje i potreba klijenta. Izvođenjem hidroizolacije sa spoljne strane objekta štiti konstrukciju objekta i unutrašnji prostor, jer se podzemni delovi objekta u potpunosti oblače hidroizolacijom. Izvođenjem hidroizolacije sa unutrašnje strane objekta zaštita konstrukcije objekta je samo delimična.

Kada se hidroizolacija izvodi spolja, postavlja se vodonepropusni sloj na spoljnu stranu temelja i zidova podruma kako bi se sprečilo prodor vlage ili vode iz zemlje u objekat. Ovaj sloj može biti izrađen od različitih materijala, uključujući bitumenske membrane, polimerne membrane, bentonitne membrane ili poliuretanske mase.

Kod hidroizolacije iznutra, postavljanje vodonepropusnog sloja se vrši na unutrašnjoj strani zidova podruma. Ovaj postupak je pogodniji za objekte koji su već izgrađeni, jer ne zahteva kopanje oko objekta i zamenu zemlje sa drenažnim materijalom. Unutrašnja hidroizolacija se često izvodi sa pomoću hidroizolacionih premaza, u vidu penetrata ili polimercementa.

Koja vrsta hidroizolacije se izvodi zavisi od različitih faktora, kao što su klimatski uslovi, vrsta tla, nivo i vrsta podzemnih voda, nagib terena, tip objekta i drugo. Stoga, stručni savet i pomoć od strane građevinskog inženjera je važna kako bi se utvrdila najbolja opcija za hidroizolaciju temelja i podruma.

Najbolji sistem membrane su BENFELT geomembrane