Opterećeni krovovi

NEPROHODNI OPTEREĆENI KROVOVI SA ŠLJUNKOM

Krov s prirodnim šljunkom ima istu konstrukciju kao i izloženi ravni krov, ali sa slojem šljunka. Koriste se kod manjih krovova s AB konstrukcijom.

Krovni sistem čine:

AB konstrukcija u padu ili na zahtev sa termoizolacijom ,
parna brana,
termička izolacija,
polipropilenski geotekstil,
PVC ili FPO krovna membrana,
zaštitno-drenažni sloj i krovni šljunak.

Preporučuje se da krovni padovi budu minimalno 1,5% prema uvali, a kao termičku izolaciju preporučuje se vodonepropusna struktura – ekstrudirani polistiren XPS ili poliuretanski PIR. Zaštitni i drenažni sloj služi kao mehanička zaštita hidroizolacionih membrana i omogućava brzo dreniranje vode. Krovni šljunak treba biti zaobljenih ivica, granulacije 16-32 mm i bez sitnih čestica. U prošlosti su balastni krovovi imali prednost nad krovovima sa izloženom hidroizolacionom membranom, ali danas se koriste uglavnom iz estetskih razloga ili zbog ekstremno jakih udara vetra.

1. šljunak (granulacija 16/32)
2.Geotextil 500g/m2, zaštitni sloj
3. XPS,  PIR ILI EPS
4. Hidroizolacija PVC, TPO/FPO
5. armirana betonska ploča