Prohodni krovovi

Kada govorimo o prohodnim krovovima, mislimo na krovne pozicije koje služe kao površinu za svakodnevnu iskorišćenost konstrukcije objekta koja je zaštićena od fizičkih oštećenja i štetnih atmosferskih uslova zajedno sa ogradom radi bezbednog korišćenja.

Arhitektonski, prohodni krovovi su važni jer predstavljaju najviši deo objekta ili pojedinih njegovih delova. Osim što pružaju zaštitu, prohodni krovovi se takođe koriste kao korisne spoljne površine za različite namene poput prolaza, igrališta, mesta za trening i zabavu, parkinga i drugo. ( moraju biti ograđeni radi bezbednosti)

Prohodni krovovi se sastoje od donjeg dela u kome se nalazi hidroizolacioni sistem, i gornjeg sloja koji je izložen i treba da ima karakteristike koje odgovaraju njegovoj nameni.
Kamene ili keramičke pločice, betonske ploče, kao i asfalt, epoksid ili ferobeton.

Terase, balkoni, bazeni i kupatila su tipovi gde se postavlja vid zaštite hidroizolacije od mogućih oštećenja, sprečavajući mogućnost probijanja vode.

Hidroizolacija bazena, kupatila, terasa i balkona uključuje:
Izravnavanje podloge (beton, malter, cementna košuljica) reparaturnim malterima
Priprema i hidroizolaciona obrada prodora (slivnici, cevi, prodori raznih instalacija)
Ugradnja ugaonih traka na spojevima u zoni izvođenja hidroizolacije. Izrada hidroizolacije
Varenje PVC ili TPO/FPO Membrane, pokrivanje membrane geotextilom 500g/m2 i postavljanje zaštitnih i završnih slojeva po želji i nameni.

Hidroizolacioni sistemi terasa i balkona su jako važni delovi objekta. Nedostaci hidroizolacionog sistema na ovim mestima mogu uzrokovati curenje u unutrašnjost objekta kao i narušiti vremenom i sam objeka. Pri hidroizolaciji terasa i balkona, važno je pravilno povezivanje slojeva sa otvorima,

Krovne terase ispod kojih je grejani prostor sa aspekta hidro i termo izolacije predstavljaju ravne krovove objekta i spadaju u prohodne ravne krovove. Ove krovne terase se izvode po rasporedu slojeva identično kao prohodni ravni krovovi jer zahtevaju termičku izolaciju i parnu branu, dok na balkonima i terasama ispod kojih nije grejani prostor to nije neophodno.