Glavni krov Drina

Na projektu: “Drina Plast” u mestu Nova Pazova smo izvodili radove na montaži krovnog pokrivača u slojevima :

 

1   Parna brana koja je slobodno postavljena na trapezni lim sa minimalnim preklopom od 10cm.
2   Jedan sloj kamene vune ređan preko parne brane debljine d=120mm Top.
3   Hidroizolaciona membrana “Plastfoil 1,5mm PVC ” koja je UV otporna.
4   Obradnja prodora na krovu (Čelične konstrukcije, klime, izlazi za kablove,….).

Hidroizolacija krova je izvedena u skladu sa najnovijim proračunima HAMMAR ,,Windload” za raspored fiksiranja hidroizolacije teleskopskim tiplovima HAMMAR za krovni trapezni lim. Windload je proračun koji se zasnima na klimatskim promenama mesta na kojem se nalazi sami objekat, prati se sama jačina i oluja vetrova.

Ukupno hidroizolovana površina krova i atika iznosi P=7 700m²

Slike krova nakon završetka radova I u toku radova možete pogledati: