Kanal oluk na nastrešnicama Prokop

Na projektu: “Prokop Železnička stanica Beograd” u Beogradu izvodili smo  radove na oblaganju kanala sa pvc memnramom lepljenom za površinu kanala/ oluka. Šrafljenom na krajevima radi jače obezbeđenosti

Ukupno hidroizolovana površina  P=250m1

Slike krova nakon završetka radova I u toku radova možete pogledati: