Manji krovovi Minth

Na projektu: “Minth Serbia- Minth Automotive Europe DOO” u mestu Loznica smo izvodili radove na montaži krovnog pokrivača na krovu za lif kućice I za stepeništa koja izlaze na krov u slojevima :

 

1   Parna brana koja je slobodno postavljena na Betonu sa lepljenom trakom na svakom spoju parne brane. Sa minimalnim preklopom od 10cm.
2   Prvi sloj kamene vune ređan preko parne brane debljine d=140mm Base .
3   Drugi sloj kamene vune ređan preko drugog debljine d=100mm TOP.
4   Hidroizolaciona membrana “Bauder TPO ” koja je UV otporna.
5   Obradnja prodora na krovu (Čelične konstrukcije, klime, izlazi za kablove,….).

Hidroizolacija krova je izvedena u skladu sa najnovijim proračunima HAMMAR ,,Windload” za raspored fiksiranja hidroizolacije teleskopskim tiplovima HAMMAR za krovni trapezni lim. Windload je proračun koji se zasnima na klimatskim promenama mesta na kojem se nalazi sami objekat, prati se sama jačina i oluja vetrova.

Ukupno hidroizolovana površina krova i atika iznosi P=1 500m²

Slike krova nakon završetka radova I u toku radova možete pogledati: