Menjanje slemena Brose

Na projektu: “Brose Excellence in Mechatronics Beograd” u mestu Pančevo smo izvodili radove na menjanju slemena radi loše projektovanih greda, slemena nije bilo pa smo padove pravili sa fabrički klinovanom vunom dodatno:

 

1   Skidanje I otiplavanje stare membrane, vađenje predhodno postavljenje vune
2   Prvi sloj kamene vune ređan preko parne brane debljine d=100mm TOP .
3   Drugi sloj klinovane kamene vune ređan preko prvog sloja sa padovima debljine d=80/60mm TOP I d=60/40mm TOP
4   Treći sloj kamene vune ređan preko drugog debljine d=100mm TOP.
5   Hidroizolaciona membrana “Sikaplan 18G PVC ” koja je UV otporna dodavana na rasečenim mestima.
6   Obradnja prodora na krovu koja je zahvaćena otvaranjem I menjanjem.

Hidroizolacija krova je izvedena u skladu sa najnovijim proračunima SIKA ,,Windload” za raspored fiksiranja hidroizolacije teleskopskim tiplovima EUROFAST za krovni trapezni lim. Windload je proračun koji se zasnima na klimatskim promenama mesta na kojem se nalazi sami objekat, prati se sama jačina i oluja vetrova.

Ukupno hidroizolovana površina krova zamenjena P=3 000m²

Slike krova nakon završetka radova I u toku radova možete pogledati: