Portirnica Brose

Na projektu: “Brose Excellence in Mechatronics Beograd” u mestu Pančevo smo izvodili radove na montaži krovnog pokrivača u slojevima :

 

1   Parna brana koja je slobodno postavljena na trapezni lim sa lepljenom trakom na svakom spoju parne brane. Sa minimalnim preklopom od 10cm.
2   Prvi sloj kamene vune ređan preko parne brane debljine d=150mm Base .
3   Drugi sloj kamene vune ređan preko drugog debljine d=100mm TOP.
4   Deo nastrešnice sa kamenom vunom debljine d=70mm TOP
5   Hidroizolaciona membrana “Sikaplan 18G PVC ” koja je UV otporna.
6   Obradnja prodora na krovu (Čelične konstrukcije, klime, izlazi za kablove,….).

Hidroizolacija krova je izvedena u skladu sa najnovijim proračunima SIKA ,,Windload” za raspored fiksiranja hidroizolacije teleskopskim tiplovima EUROFAST za krovni trapezni lim. Windload je proračun koji se zasnima na klimatskim promenama mesta na kojem se nalazi sami objekat, prati se sama jačina i oluja vetrova.

Ukupno hidroizolovana površina krova i atika iznosi P=250+50m²

Slike krova nakon završetka radova I u toku radova možete pogledati: