Veliki krov ub07 Minth

Na projektu: “Minth Serbia- Minth Automotive Europe DOO” u mestu Loznica smo izvodili radove na montaži krovnog pokrivača na krovu UB07 u slojevima :

1   Parna brana koja je slobodno postavljena na TR limu sa lepljenom trakom na svakom spoju parne brane. Sa minimalnim preklopom od 10cm.
2   Prvi sloj kamene vune ređan preko parne brane debljine d=50mm Base .
3   Drugi sloj kamene vune ređan preko drugog debljine d=70mm TOP.
4   Hidroizolaciona membrana “Bauder TPO ” koja je UV otporna.
5   Obradnja prodora na krovu (Čelične konstrukcije, klime, izlazi za kablove,….).

Hidroizolacija krova je izvedena u skladu sa najnovijim proračunima HAMMAR ,,Windload” za raspored fiksiranja hidroizolacije teleskopskim tiplovima HAMMAR za krovni trapezni lim. Windload je proračun koji se zasnima na klimatskim promenama mesta na kojem se nalazi sami objekat, prati se sama jačina i oluja vetrova.

Ukupno hidroizolovana površina krova i atika iznosi P=34 000m²

Slike krova nakon završetka radova I u toku radova možete pogledati: