Centrum Gradiška

Lokacija

Gradiška, BiH

Godina

NN

Površina

NN

Opis projekta

Na projektu: “ TC Centrum BIH” u mestu Gradiška smo izvodili radove na montaži krovnog pokrivača u slojevima :

1   Parna brana koja je slobodno postavljena na trapezni lim sa lepljenom trakom na svakom spoju parne brane. Sa minimalnim preklopom od 10cm.
2   Prvi sloj kamene vune ređan preko parne brane debljine d=140mm Hardrock.
3   Drugi sloj kamene vune ređan preko drugog debljine d=100mm Monrock.
4   Hidroizolaciona membrana “Bauder  FPO 1,5mm ” koja je UV otporna.
5   Obradnja prodora na krovu (Čelične konstrukcije, klime, izlazi za kablove,….).
6   Postavljanje u već predviđenim mestima preko hidroizolacije, FPO staza namenjena kretanju osoblja zaduženog za servisiranje klima I svega potrebnog na krovu. Staza koja pokazuje put I svojom hrapavom površinom štiti od proklizavanja I samu hidroizolaciju od mogućeg bušenja.

 

Hidroizolacija krova je izvedena u skladu sa najnovijim proračunima HAMMAR ,,Windload” za raspored fiksiranja hidroizolacije teleskopskim tiplovima HAMMAR za krovni trapezni lim. Windload je proračun koji se zasnima na klimatskim promenama mesta na kojem se nalazi sami objekat, prati se sama jačina i oluja vetrova.

Ukupno hidroizolovana površina krova i atika iznosi P=4 500m²

Slike krova nakon završetka radova I u toku radova možete pogledati: