CTP Novi Banovci

Lokacija

Novi Banovci

Godina

NN

Površina

NN

Opis projekta

Na projektu: “CTPark Novi Banovci” u mestu Novi Banovci smo izvodili radove na montaži krovnog pokrivača u slojevima : 

 

1   Parna brana koja je slobodno postavljena na trapezni lim sa lepljenom trakom na svakom spoju parne brane. Sa minimalnim preklopom od 10cm.
2   Prvi sloj kamene vune ređan preko parne brane debljine d=140mm Base .
3   Drugi sloj kamene vune ređan preko drugog debljine d=100mm TOP.
4   Hidroizolaciona membrana “Sikaplan 15G PVC ” koja je UV otporna.
5   Obradnja prodora na krovu (Čelične konstrukcije, klime, izlazi za kablove,….).

Hidroizolacija krova je izvedena u skladu sa najnovijim proračunima HAMMAR ,,Windload” za raspored fiksiranja hidroizolacije teleskopskim tiplovima HAMMAR za krovni trapezni lim. Windload je proračun koji se zasnima na klimatskim promenama mesta na kojem se nalazi sami objekat, prati se sama jačina i oluja vetrova.

Ukupno hidroizolovana površina krova i atika iznosi P=28 000m²

Slike krova nakon završetka radova I u toku radova možete pogledati: