LIDL Novi Sad

Lokacija

Novi Sad

Godina

2023.

Površina

2.700 m2

Opis projekta

Na projektu: “Lidl Futoški put” u mestu Novi Sad smo izvodili radove na montaži krovnog pokrivača u slojevima :

1   Parna brana koja je slobodno postavljena na trapezni lim sa lepljenom trakom na svakom spoju parne brane. Sa minimalnim preklopom od 10cm.
2   Prvi sloj kamene vune ređan preko parne brane debljine d=140mm Base .
3   Drugi sloj kamene vune ređan preko drugog debljine d=100mm TOP.
4   Deo nastrešnice sa klinovanom kamenom vunom debljine d=80/60mm I 60/40mm TOP
5   Hidroizolaciona membrana “Sikaplan Sarnafil TPO 1,5mm ” koja je UV otporna.
6   Obradnja prodora na krovu (Čelične konstrukcije, klime, izlazi za kablove,….).

Hidroizolacija krova je izvedena u skladu sa najnovijim proračunima SIKA ,,Windload” za raspored fiksiranja hidroizolacije teleskopskim tiplovima EUROFAST za krovni trapezni lim. Windload je proračun koji se zasnima na klimatskim promenama mesta na kojem se nalazi sami objekat, prati se sama jačina i oluja vetrova.

Ukupno hidroizolovana površina krova i atika iznosi P=2300+400m²

Slike krova nakon završetka radova I u toku radova možete pogledati: