Drina Nova Pazova

Lokacija

Nova Pazova

Godina

2022.

Površina

7.700 m2

Opis projekta

Na projektu: “Drina Plast” u mestu Nova Pazova smo izvodili radove na montaži krovnog pokrivača u slojevima :

1   Geotextil 500g koja je slobodno postavljen na betonsku podlogu sa minimalnim preklopom od 10cm.
2   Hidroizolaciona membrana “Plastfoil 1,5mm PVC ” koja je UV otporna.
4   Obradnja prodora na krovu (Čelične konstrukcije, klime, izlazi za kablove,….).

Hidroizolacija krova je izvedena u skladu sa najnovijim proračunima HAMMAR ,,Windload” za raspored fiksiranja hidroizolacije turbo vijkom I metalnom podloškom za krovnu betonsku ploču . Windload je proračun koji se zasnima na klimatskim promenama mesta na kojem se nalazi sami objekat, prati se sama jačina i oluja vetrova.

Ukupno hidroizolovana površina krova i atika iznosi P=700m²

Slike krova nakon završetka radova I u toku radova možete pogledati: