Prokop Beograd

Lokacija

Beograd

Godina

2023.

Površina

Opis projekta

Na projektu: “Prokop Železnička stanica Beograd” u Beogradu izvodili smo  radove na montaži krovnog pokrivača u slojevima :

1 Postavljanje TR lima na čeličnoj konstrukciji

2   Parna brana koja je slobodno postavljena na TR limu sa lepljenom trakom na svakom spoju parne brane. Sa minimalnim preklopom od 10cm.
3   Prvi sloj kamene vune ređan preko parne brane debljine d=150mm Base .
4   Drugi sloj kamene vune ređan preko drugog debljine d=100mm TOP.
5   Hidroizolaciona membrana “Bauder PVC ” koja je UV otporna.
6   Obradnja prodora na krovu (Čelične konstrukcije, klime, izlazi za kablove,….).

7 Postavljanje držača gromobrana po celom krovu

Hidroizolacija krova je izvedena u skladu sa najnovijim proračunima HAMMAR ,,Windload” za raspored fiksiranja hidroizolacije teleskopskim tiplovima HAMMAR za krovni trapezni lim. Windload je proračun koji se zasnima na klimatskim promenama mesta na kojem se nalazi sami objekat, prati se sama jačina i oluja vetrova.

Ukupno hidroizolovana površina krova i atika iznosi P=4 000m²

Slike krova nakon završetka radova I u toku radova možete pogledati: