Brose Pančevo

Lokacija

Srbija

Godina

2022

Površina

56.000 m2

Opis projekta

Na projektu: “Brose Excellence in Mechatronics Beograd” u mestu Pančevo smo izvodili radove na montaži krovnog pokrivača u slojevima :

1   Parna brana koja je slobodno postavljena na trapezni lim sa lepljenom trakom na svakom spoju PE folije. Sa minimalnim preklopom od 10cm.
2   Prvi sloj kamene vune ređan preko parne brane debljine d=150mm Base .
3   Prvi sloj kamene vune ređan preko parne brane debljine d=150mm TOP samo u označenim mestima kuda predviđene staze budu išle.
4   Među sloj na slemenima u širini od 3m radi lošeprojektovanih stubova dodavanje klinovane vune 80/60mmi pored  60/40 sečenu na pola table koje su 100x100mm
5   Drugi sloj kamene vune ređan preko drugog debljine d=100mm TOP.
6   Hidroizolaciona membrana “Sikaplan 18G PVC ” koja je UV otporna.
7   Obradnja prodora na krovu (Čelične konstrukcije, klime, izlazi za kablove,….).
8   Postavljanje u već predviđenim mestima preko hidroizolacije, PVC staza namenjena kretanju osoblja zaduženog za servisiranje klima I svega potrebnog na krovu. Staza koja pokazuje put I svojom hrapavom površinom štiti od proklizavanja I samu hidroizolaciju od mogućeg bušenja.

Hidroizolacija krova je izvedena u skladu sa najnovijim proračunima SIKA ,,Windload” za raspored fiksiranja hidroizolacije teleskopskim tiplovima EUROFAST za krovni trapezni lim. Windload je proračun koji se zasnima na klimatskim promenama mesta na kojem se nalazi sami objekat, prati se sama jačina i oluja vetrova.

Ukupno hidroizolovana površina krova i atika iznosi P=56 000m²